Στο ταξίδι της εξέλιξής μας, χρειαζόμαστε ουσιαστική βοήθεια, ζωντανό εσωτερικό περιβάλλον, αληθινή διδασκαλία, ανώτερο κραδασμό, και παραδείγματα από Εκείνους που διαρκώς εξελίσσονται και μας εμπνέουν με τη διδασκαλία και τα έργα τους. 

Τα βιβλία των Εκδόσεων Dharma αναδύθηκαν από τη βαθιά ανάγκη για εξέλιξη.

Κάθε βιβλίο γίνεται «φάρος» στο ταξίδι, που μας ενημερώνει για τις Πηγές της παγκόσμιας εσωτερικής διδασκαλίας.
Ένα βιβλίο περιέχει «φαρμακευτικές» ουσίες, χρήσιμες σε εκείνους που επιζητούν να ερμηνεύσουν τη ζωή με απροσδόκητο και νέο τρόπο, να μάθουν να γιατρεύουν και να ελευθερώνουν τη σκέψη τους, να αξιοποιούν τα φαινόμενα για μια νέα υψηλότερη θεώρηση, αντίληψη και πρακτική εμπειρία.

Κάθε βιβλίο γίνεται «βέλος», που το καβαλάς και στοχεύεις το Θέμα· η αναζήτησή σου γίνεται το τόξο. Ανακαλύπτεις, με τη χαρά και την ανεμελιά του παιδιού, τον κοινό προορισμό που χαράζουμε ως Υπάρξεις.

Σαν καθαρός βουνίσιος «αέρας», το βιβλίο ψιθυρίζει το Νόημα της ζωής, τους Νόμους και το βαθύτερο καθήκον της Ψυχής.

Η βαθιά μελέτη ενός βιβλίου είναι η σιωπηλή «άσκηση» που χρειάζεται η καρδιά και ο νους για να αποκτούν μεγαλύτερη αντοχή στη διαδικασία της μεταμόρφωσης.
Όταν αγαπήσει και διατεθεί κανείς στη μελέτη των Πηγών της παγκόσμιας εσωτερικής διδασκαλίας, τότε πραγματικά εργάζεται και συμμετέχει στην εσωτερική προσπάθεια όλων μας.

Μια ζωή δυνατότητας, χρησιμότητας, διαύγειας και διαθεσιμότητας για το καλό, μια ζωή βαθιάς αγάπης για την ανθρωπότητα, για το Μεγάλο Σώμα που μας περιέχει, για το μέγα Μυστήριο του Κόσμου, και για μια ζωή στο φως της Αλήθειας.

Τα βιβλία των Εκδόσεων Dharma, ίσως βοηθήσουν εκείνους που αναζητούν να προσεγγίσουν την Αλήθεια, να ανακαλύψουν σταδιακά την ελεύθερη, διεισδυτική, αγνή και ουσιαστική σκέψη, να αγαπήσουν τον σύγχρονο και πρακτικό διαλογισμό μέσα στην ζωή και στην καθημερινότητα, και μέσα από τον συνθετικό τρόπο μαθητείας της εποχής μας,
να γεννήσουν μέσα τους την Ατραπό! 

Εκδόσεις Dharma
Αθήνα 2020